Romaniv Liubomyr

studia

2008-2014: Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. J. Horbaczewskiego.
2014-2016: specjalizacja w dziedzinie „Urologia” w ramach Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu medycznego im. Danyła Halickiego.

Doświadczenie zawodowe

5 lat

Коnferencje i seminaria

2020: Konferencja naukowo-warsztatowa «Nowoczesne problemy medycyny»
2021: Ogólnoukraińska online konferencja naukowo-warsztatowa dla lekarzy «Sztuka leczenia»
2020 i 2021: „Minimalnie inwazyjne technologie w urologii”


Artyshchuk
Vasyl

studia

1999: absolwent wydziału medycznego LNMU. im. D. Hałyckiego.
1999-2001: specjalizacja w dziedzinie „Urologia”w ramach Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu medycznego im. Danyła Halickiego.

specjalizacja

2002: zaliczył specjalizację „Diagnostyka USG”
2020: zaliczył specjalizację „Onkologia”

Doświadczenie zawodowe

20 lat

Odbył staże w wiodących klinikach urologicznych w Polsce (w Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu, staż leczenia chirurgicznego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet w Klinice 2000 (Katowice), staże z zakresu urologii laparoskopowej i onkourologicznej w klinikach urologicznych w Warszawie i Kielcach.

Efekty

Doktor nauk medycznych, lekarz-urolog wyższej kategorii.

Autor i współautor 32 prac naukowych, zarejestrował 4 propozycje innowacyjne i 2 patenty na model użytkowy.


Voloshynskyi Oleksandr

STUDIA

2002: ukończył LSMU im. Danyla Halyckiego.
2002-2004: staż podyplomowy na kierunku „urologia” w ramach państwowych placówek medycznych rejonu Starosamborskiego.
2004-2006: ordynatura kliniczna na kierunku „urologia” w ramach LNMU im. Danyla Halyckiego

Doświadczenie zawodowe

17 lat

specjalizacja

2015: uzyskał wyższą kategorię lekarza ze specjalizacją w dziedzinie „Urologia”.


Bahrynovskyi Roman

studia

2002: ukończył Użhorodzki Uniwersytet w zakresie specjalizacji w „Biznesie Medycznym”.
2002-2004: odbył staż podyplomowy na kierunku "urologia".
2004-2006: ordynatura kliniczna w dziedzinie „urologia” w ramach LNMU im. D. Halyckiego.

Doświadczenie zawodowe

17 lat

specjalizacja

2020: przeszedł szkolenie ze specjalizacji „Diagnostyka USG”
2021: uzyskał wyższą kategorię lekarza ze specjalizacją w dziedzinie „Urologia”